Skip to content

Jäsenasiat

Yhdistys

Kuopion Reserviläiset ry on avoin reserviläisjärjestö maanpuolustushenkisille miehille ja naisille. Yhdistys järjestää jäsenilleen maanpuolustusvalmiutta edistävää toimintaa sekä mukavaa yhdessäoloa toiminnallisella tavalla.

Yhdistys tiedottaa Viäpeli- ja Viäpeli express tiedotteilla sekä Facebookin avulla. Lisäksi jäsen saa valtakunnallisen Reserviläinen -lehden.

Yhdistys on perustettu vuonna 1936 aivan ensimmäisten joukossa Suomessa. Jäseniä yhdistyksessä on hieman yli 500. Toimintamuotojamme ovat mm.

 • jotokset, samoilut ja vaellukset
 • reserviläiskuntourheilu
 • ammunnat sisä- ja ulkoradoilla
 • vapaaehtoinen pelastuspalvelu
 • maanpuolustuskoulutus, esitelmät
 • veteraanityö
 • aatteellinen työ: kunniavartiot, paraatit, jne
 • retket messuille, näyttelyihin, museoihin, jne

Toimimme kiinteässä yhteistyössä Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja toiminta-alueemme maanpuolustusjärjestöjen kanssa.


Jäsenyys

Yhdistyksemme jäsenyyttä hakevan henkilön on oltava hyvämaineinen Suomen kansalainen. Henkilön on hyväksyttävä yhdistyksen ja reserviläistoiminnan päämäärät. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut henkilö. Kannattajajäseneksi voi päästä 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta toimintaan hän voi osallistua täysin varsinaisen jäsenen tapaan – jäsenedutkin ovat samat, niin myös jäsenmaksu.

Varsinaisen jäsenen vuoden 2020 jäsenmaksu on 28,50 euroa, joka muodostuu seuraavista osista:

 • Yhdistyksen jäsenmaksu 3,50 euroa
 • Reserviläisliiton jäsenmaksu 14,50 euroa
 • Pohjois-Savon Reserviläispiirin jäsenmaksu 2,00 euroa
 • Reserviläinen -lehden tilausmaksu 8,50 euroa

Yhdistyksellä ei ole liittymismaksua. Jäsenmaksun laskuttaa Reserviläisliitto.


Jäsenyyden hakeminen

Liity jäseneksi!

Jäsenhakemus tehdään yhdistyksen internetissä:

https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/jasenhakulomake/

tai ottamalla yhteyttä Viäpelin sähköpostiin. Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan (yleensä kerran kuukaudessa). Jos et ole ilmoittanut sotilasarvoasi, Sinut merkitään kannattajajäseneksi. Päätöksestään hallitus ilmoittaa kirjeellä tai sähköpostilla.

Huom! Mikäli olet liittymässä kannatusjäseneksi, lomakkeella tulee valita Kyllä kohtaan Varusmiespalvelus suoritettu/Naisten vapaaehtoinen asepalvelus suoritettu. Kirjoita jäsenluokka lisätietoihin.

Jäseneksi liityttyäsi Reserviläisliitto lähettää sinulle tietoa jäseneduista. Samassa osoitteessa asuvilta perhejäseniltä ja enintään 22-vuotiailta nuorisojäseniltä ei peritä Reserviläinen-lehden osuutta.

Em. sähköinen lomake on tarkoitettu vain kokonaan uusille jäsenille. Mikäli haluat itsellesi ns. kakkosjäsenyyden johonkin toiseen yhdistykseen, tulee tätä hakea Reserviläisliiton jäsenrekisteristä sähköpostilla.


Jäsentietojen muuttaminen

Nykyisten jäsenten tietomuutokset tulee mieluiten ilmoittaa jo jokin aika sitten avatun eAsioinnin kautta, joka toimii osoitteessa maanpuolustusrekisteri.fi/extranet. Mikäli tämä ei ole mahdollista, muutos on pyydettävä Reserviläisliiton jäsenrekisteristä sähköpostilla.

Osoitteenmuutoksia ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, sillä ne tulevat jäsenrekisteriin suoraan Postista.


Eroaminen yhdistyksen jäsenyydestä

Eroamisesta ilmoitetaan yhdistyksen hallitukselle tai Reserviläisliittoon. Eroamista ei tarvitse millään tavalla perustella. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen vuoden lopussa, jonka aikana ilmoitus eroamisesta on tehty. Koska jäsenyys jatkuu vuoden loppuun, on jäsenmaksu maksettava myös eroamisvuodelta. Yhdistys ei peri jäsenmaksua, jos ilmoitus eroamisesta on tehty ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää.


Maksamaton jäsenmaksulasku

Lehtitilaukset perutaan jäseneltä, joka ei ole maksanut jäsenmaksulaskuaan eräpäivään mennessä. Myös Reserviläisliiton ampumaturvan voimassaololle maksettu jäsenmaksu on ehdoton edellytys.

Hallitus erottaa automaattisesti jäsenen, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta puolen vuoden ajan eräpäivästä. Maksamaton jäsenmaksu jää yhdistyksen saatavaksi, ja se peritään jäsenen hakiessa uudelleen yhdistyksen jäsenyyttä. Summaan lisätään perintäkulut, tällä hetkellä 10 euroa.