Skip to content
8.1.2023

Huomioitavaa, kun haet harrastustodistusta aselupaa varten!

Ilmoita henkilötunnuksesi alkuosa

Merkitse vuodet selvästi ammuntapäiväkirjoihin. Toimita päiväkirjat aikajärjestyksessä

Jos olet osallistunut MPK:n tai muiden tahojen ammuntakoulutuksiin, niin laita mukaan myös nämä kerrat.

Kirjaan ne merkinnällä muuta huomioitavaa harrastetodistuksiin. Merkinnät ovat iso plussa kun lupia haetaan.

 

Huom! Oheinen tieto on tärkeä, koska silloin todistus tehdään eri pykälän perusteella, riippuen mitä lupaa haetaan. Asia koskee myös pistoolin lupia.

Lupakortin takana on merkintä ERITYISEN VAARALLINEN AMPUMA-ASE, mikäli se on uuden lain perustein myönnetty. Mikäli tätä ei lue, silloin lupa on täytynyt myöntää ennen 13.6.2017, jolloin oikeus isoihin lippaisiin perustuu tuohon päivämäärään.

 Mikäli ase isolla lippaalla oli hankittu ja esitetty 13.6.2017 jälkeen, ase piti luvittaa uudelleen ERVA luvaksi uuden aselain mukaisin perustein puolen vuoden aikana uuden lain voimaantulosta,  mikäli halusi pitää isoja lippaita hallussa.

 

Edellä mainitut seikat hakemuksissa huomioiden, saadaan asiat sujumaan joustavasti ja todistukset oikein.